VRBH

Tabuľka víťazov Virtuálnej reality bez hraníc 2015

1. kategória
  • 1. miesto: Marina Bagin, Lara Stošič - Prečo je v Austrálii na Vianoce leto?
  • 2. miesto: Zina Melicherčíková - Cesta k najbližšej obývateľnej planéte - ako by prebiehala?
  • 3. miesto: Mariana Hitzingerová a Hana Chrappová - Prečo je v Austrálii na Vianoce leto?
2. kategória
  • 1. miesto: Michal Kajan a Peter Vyparina - Kde je vo vesmíre dole?
  • 2. miesto: Laura Isabel Lešová - V minulosti sme mali dobu bronzovú, železnú... Ako by sme nazvali dnešnú dobu?
  • 3. miesto: David Ormandy - V minulosti sme mali dobu bronzovú, železnú... Ako by sme nazvali dnešnú dobu?

Prednášky

RNDr. Dagmar Senderáková, CSc.

SVETLO – LASER – HOLOGRAM

viac...
Rok 2015 je celosvetovým rokom SVETLA. Svetlo už dnes nie je len pomocníkom pri kontakte človeka s okolitým svetom. Nie je len životodarnou silou.
Uplynulo viac ako 2300 rokov od čias, keď si Euklid predstavoval svetlo ako lúče. Pred 350 rokmi prehlásil Newton, že svetlo môžeme považovať za častice, ale o ~ 150 rokov neskôr Young a Fresnel ukázali, že svetlo môže byť aj vlnou. Za dalších 50 rokov sa tak svetlo dostalo do Maxwellovej „rodiny“ elektromagnetických vĺn. Uplynulo však len ďalších 40 rokov a Einstein dokázal, že Planck mal dobrý nápad a že svetlo môže byť skutočne aj v tvare balíčkov enegrie, ktoré poznáme, ako fotóny...
Pred 55 rokmi sa zrodil nový zdroj svetla – laser. Svetlo sa v tom okamihu stalo užitočným nástrojom, ktorý mení dokonca aj náš každodenný život.
Počas prednášky by som vám chcela poradiť, čo si myslieť o svetle. Dozviete sa, prečo je laser taký zaujímavý, hoci máme veľa iných a lacnejších zdrojov svetla a povieme si niečo o holografii, s ktorou sa budete môcť stretnúť zoči-voči v laboratóriu.

MUDr. Kristína Kuracinová

Patológia trochu inak

viac...
To, čo nájdeme v mikroskope nám neraz pomôže v rozlúštení záhad a pomôže nám stanoviť správnu diagnózu. Slovo patológia vyvoláva v mnohých ľuďoch hrôzu a evokuje smrť, avšak pre živých ľudí má omnoho väčší význam. Aj preto je tento odbor veľmi zaujímavý.

doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Lukostreľba – od praveku po súčasnosť

viac...
Od vynálezu primitívneho luku pračlovekom sa toho v lukostreľbe veľa zmenilo. Špeciálne tvarované luky a kladkové luky svojím výkonom vysoko prekonávajú pôvodné. Na prednáške sa dozviete princíp konštrukcie moderných lukov a tiež to, prečo v stredoveku patrili lukostrelci k najsilnejším zložkám armády.

Táto prednáška vznikla s podporou grantu: APVV-14-0017

FAB Lab

3D tlač – kde všade ju využívame a ako funguje

viac...
Ako funguje 3D tlačiareň? Aké existujú 3D tlačiarne a aké materiály v nich môžeme použiť? Kde všade sa používajú? Tlačenie čokoládou, kovom.... Práca s 3D perom. Ukážka výrobkov z FabLabu – plastové pohyblivé modely, drevenné skladačky, nažehľovačky na tričká.

Workshopy

Robert Valík

Oculus Rift II

viac...
Virtuálna realita prichádza. Vyskúšajte si na vlastného slimáka aké je to zažiť jazdu na húsenkovej dráhe, keď vy stojíte svojími nohami pevne na zemi. Zalietajte si pomedzi skalné bralá Alpských končiarov počas návštevy Bratislavy. Skrátka, príďte si vyskúšať jedno z najmodernejších zariadení virtuálnej reality. Oculus RIft

Táto tvorivá dielňa je sponzorovaná firmou Visgravis.

Rasťo Diviak

Šach - hra kráľovská

viac...
Šach je spojením hry, vedy, umenia a športu. Nazrieme spolu do sveta šachu, ktorý vyzerá čiernobielo, ale v skutočnosti je veľmi pestrý. Občas vyzerá zložito, niekedy však môže byť až neuveriteľne jednoduchý. Zvonka môže pôsobiť nudne, no vnútri je veľmi zábavný a fascinujúci. Prídite sa niečo naučiť o šachu od medzinárodného rozhodcu a trenéra Rasťa Diviaka.

Juraj Ladický

Zašifruj a rozšifruj tajné správy

viac...
Potrebu utajenia citlivých dát mali ľudia už veľmi dávno. S tým úzko súvisia pokusy o rozlúštenie týchto tajných správ. Po oboznámení s rôznymi kódovaniami a druhmi šifier Vás bude čakať veľa zaujímavých zašifrovaných správ. Dokážete ich rozlúštiť? Na najlepších jednotlivcov a najlepšie skupiny dešifrátorov čakajú odmeny...

Michal Hučko

GPS a mapy

viac...
V prípade navigačného softvéru je vedieť kde sa človek nachádza len začiatok. Na to, aby sme sa vedeli odnavigovať kam chceme, potrebujeme mapy a spôsob ako vyrátať najvhodnejšiu cestu. Na workshope si ukážeme, ako sa dá vyrátať najkratšia cesta medzi dvoma bodmi - je to tá, ktorú používate?

Dobré srdce Tatra Banka

Funny money

viac...
Na workshope Vám zrozumiteľnou formou vysvetlíme ako sa nestratiť vo svete peňazí.

Táto tvorivá dielňa je sponzorovaná firmou TatraBanka

Mária Slavíčková

Mobil na matike

viac...
Na workshope predstavíme vyvíjané matematické aplikácie pre mobilné zariadenia v rámci Slovensko-Nórskej spolupráce na projekte AiM (Apps In Maths). Účastníci budú mať možnosť otestovať si aplikácie, ktoré im umožnia lepšie pochopiť, alebo zdokonaliť si znalosti z vybraných oblasti matematiky hravou formou. Aplikácie sú určené pre zariadenia s OS Android alebo iOS (niekoľko zariadení vieme požičať na testovanie počas workshopu, no vlastne sú viac ako vítane). Každý aktívny účastník dostane upomienkový predmet.

Táto tvorivá dielňa je pripravovaná v rámci projektu AiM (SK06-IV-01-006).

Anita Antalová

Katakana – podpíš sa po japonsky

viac...
Katakana (doslova: „čiastočná kana“) je jeden zo štyroch systémov zápisu japonského jazyka (ostatné sú hiragana, kandži a romadži). Jedná sa o slabičné písmo (jeden znak predstavuje celú slabiku). Toto písmo pozostáva zo 46 symbolov a ďalšie zvuky vznikajú pripojením dvoch čiarok, alebo krúžku nad určité symboly. Na workshope sa naučíte napísať svoje meno tak, aby to vedel prečítať každý Japonec.

Aži Brčiaková

Kaligrafia III

viac...
Už tretie pokračovanie populárnej tvorivej dielne o umení kaligrafie.
Na kurze kaligrafie sa nostalgicky vrátime do čias vzniku písma a ukážeme si ako sa písmo vyvíjalo. Aby sme nezostali len pri teoretickom výklade sami si skúsime písať tak ako za čias ručného prepisovania kníh v kláštoroch, prejdeme si gotické písmo, italiku či úhľadné písané písmo Copperplate Script, skúsime si ornament, možno aj kaligramy a ukážeme si praktické využitie kaligrafie v bežnom živote.

doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Lukostreľba – a teraz naostro

viac...
Praktické využitie poznatkov z rannej prednášky. Vyskúšajte si presnú ruku a rýchle oko (alebo naopak) na vlastnej koži.

Táto tvorivá dielňa vznikla s podporou grantu: APVV-14-0017

Radoslav Škoviera

Discgolf

Júlia Kučerová

viac...
Viete, čo je to discgolf? Že nie? To sa vlastne hádže lietajúcim tanierom do takých skoro basketbalových košov (To bolo teda pekne amatérsky povedané, čo?). Príďte sa naučiť správnu terminológiu a vyskúšať si discgolf na jedno z prvých discgolfových ihrísk na Slovensku.

Ihrysko

50000 stolných hier

viac...
Počas prestávok medzi jednotlivými tvorivými dielňami, alebo v rámci oddychu vyskúšajte nové, staršie, ale hlavne bombastické spoločenské hry z Ihryska.

Ivka Varhaníková

Detektívka na FMFI

viac...
Na matfyze sa stal zločin. Po jeho nespočetných chodbách sa premáva zločinec. Sleduj stopy pomocou vedomostí z prednášok, workshopov a kníh. Pomocou nich odhalíš páchateľa a jeho motív. Ak na to vôbec máš...

Táto hra je sponzorovaná firmou Hearpoint.

RNDr. Dagmar Senderáková, CSc.

SVETLO – LASER – HOLOGRAM

viac...
Ukážka naozajstných hologramov v laboratóriu.
Každých 30 minút sa záujemci stretávaju pred posluchárňou B.