VRBH

Virtuálna realita bez hraníc 2010

 • Kedy: 25.3. 2010 o 10:00
 • Kde: Poslucháreň "C", FMFI UK Bratislava
 • Čo: Dialóg najmladších vedcov a autorov virtuálnej reality

(10:00 - 10:05) Uvítanie

(10:05 - 11:15) 1. sekcia "Hry a poznanie"

 • Mariana Kuchyňárová: Vzdelávacia hra My Bee House pre Múzeum hodín
 • Martin Vesel: Serious Games
 • Ivana Varhaníková: Virtuálne múzeum mesta Bánovce nad Bebravou

Prestávka: 15 min

(11:30 – 13:00) 2. sekcia "Poznanie hrou"

 • Nika Cichovská: Michal Kunič, známy - neznámy Bánovčan
 • Maty Slamka: To sa občas stáva
 • Riško Hainc: Dinosaury a my
 • Samko Petrov:
 • Luki Hanko: Je človek pán tvorstva?
 • Eliška Jurčíková:
 • Zuzka Šuhajdová: Nekonečno
 • Jasmínka Jakalová: Rozprávka inak - čo v nej neplatí
 • Dianka Škerdová,Karolína Kiripolská: Je smiech liečivý?
 • Kika Miklovičová:

Prestávka: 20 min

(13:20 – 14:20) 3. sekcia "Ľavorukosť vs. pravorukosť"

 • Kristína Jánošová, FFUK: Ľavorukosť, pravorukosť a obojručnosť - ako vplýva dominancia používania jednej ruky na vývoj a intelekt dieťaťa

(14:20 – 14:45) Vyhodnotenie a záver